Informatie
Dirigent
 

Click voor een vergroting
Click voor een vergroting

Jan Blanksma

Jan Blanksma werd in 1951 geboren in Witmarsum als zoon van de bekende koordirigent en musicus Jan Rinse Blanksma. Al jong had hij veel belangstelling voor muziek en als twaalfjarige meldde hij zich aan bij de plaatselijke fanfare als trompettist. Op de toenmalige “kweekschool”ontdekte hij de liefde voor de zang en kreeg hij interesse voor de koorwereld. Via het basisonderwijs kwam hij in het Middelbaar Onderwijs terecht, en gedurende 45 jaar bleef hij hier werkzaam als muziekdocent.

Sinds 1973 is hij actief als koordirigent. Hij studeerde aan het conservatorium in Leeuwarden bij Jan Veninga en behaalde daar het praktijkdiploma koordirectie.
In 1972 richtte hij het jongerenkoor Con Spirito op, in zijn toenmalige woonplaats Tjerkwerd. Met dit koor trad hij vele malen op in kerkdiensten in de provincie.
In 1973 werd hij benoemd als dirigent van het gemengd koor “Nije Moed” in Oosthem. Met dit koor behaalde hij vele successen zowel binnen als buiten de provincie.
Al snel hierna volgden de gemengde koren van Wommels, Ferwoude , Makkum en Witmarsum. Ook met deze koren werden de nodige successen behaald op concoursen.
In 1981 richtte hij het vocaal ensemble “Con Amore Musica”op, waar hij 25 jaar dirigent van zou blijven. Ook was hij medeoprichter van het “Keamerkoor Littenseradiel”. Beide bovengenoemde koren behoorden tot de top van de Friese koorwereld. Gedurende zes jaar, van 1989-1995, was Jan Blanksma cantor van de Grote- of Martinikerk in Sneek en gaf hij leiding aan het “Liturgiekoor”van deze kerk, later “Martinicantorij” geheten. Met zijn koren werkte hij vele malen mee aan radio- en televisieopnamen. Tot voor kort was hij dirigent van het “Sneeker Cantatekoor”.
De laatste tijd heeft hij zich steeds meer geprofileerd als koorcoach. Deze functie vervulde hij o.a. bij diverse theaterproducties in de provincie. De laatste jaren is Jan Blanksma ook een graag geziene gast als jurylid bij festivals en concoursen