Repertoire  
  Het repertoire van "Our Choice" bestaat o.a. uit:
  • Gospels
  • Spirituals
  • Psalmen
  • Liederen uit het Liedboek
  • Bewerkingen van deze liederen
  • Christmas Carols
  • Engelse hymnes
  • en vele andere liederen